Pentru întrebări și comenzi ne puteți contacta la...

+40725165912

 • Acasa
 • Condiții Generale

Condiții Generale

CONDIŢII GENERALE

CONDIŢII GENERALE ALE MAGAZINULUI ON-LINE boutiquezlatyro.com 1. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiţii generale sunt dedicate reglementării relaţiilor dintre ZLATI STIL-75 EOOD, BG204794567, având sediul şi adresa de management: Bulgaria, Chepelare, str.Vazrazdane 3, numită în continuare în scopul conciziei FURNIZOR, şi clienţii, numiţi în continuare UTILIZATORI ai platformei de comerţ electronic numită în continuare „boutiquezlatyro.com”.

ІІ. DATELE FURNIZORULUI

Art. 2. Informaţii în conformitate cu Legea privind comerţul electronic şi Legea privind protecţia consumatorilor:

 1. Denumirea furnizorului "ZLATI STIL-75 EOOD"
 2. Sediul şi adresa de management: Bulgaria, Chepelare,str. Vazrazdane nr.3, CP 4850
 3. Adresa la care se îndeplinesc activităţile specifice de birou şi adresă la care se vor trimite sesizările şi plângerile consumatorilor: Bulgaria, CP 4850, Chepelare, str.Vazrazdane nr.3
 4. Date de corespondenţă zlati.style@gmail.com, telefon +359 889 446687
 5. Înregistrarea în registrele publice: BG204794567
 6. Organe de supraveghere:

(1)Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

presa@dataprotection.ro

(exclusiv Mass-Media)

anspdcp@dataprotection.ro

dpo@dataprotection.ro

 

Centrală Telefon

  +40.318.059.211

+40.318.059.212

 

Cabinet Președinte

+40.318.059.220

 

FAX

+40.318.059.602

ANSPDCP

Site web: www.dataprotection.ro 

(2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865

Registratura - Telefon: 021.307.67.66

Telefonul consumatorilor: 021/9551

Sesizari si reclamatii

Primirea sesizărilor şi reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Regionale/Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoară activitatea operatorul economic reclamat.
Pentru a depune o sesizare/reclamaţie vă rugăm să accesaţi link-ul  unde veţi putea consulta ANPC
 și Protecția Consumatorilor.

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3.boutiquezlatyro.com este o platformă de comerţ electronic accesibilă la adresa de internet: boutiquezlaty.com, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare şi de livrări pentru bunurile oferite pe platforma Furnizorului, inclusiv referitor la următoarele:

 • Să efectueze înregistrarea şi crearea profilului personal pentru previzualizarea magazinului electronic al Furnizorului şi folosirea serviciilor suplimentare pentru punerea la dispoziţie de informaţii;
 • Să previzualizeze bunurile, caracteristicile acestora, preţurile şi condiţiile de livrare;
 • Să încheie cu furnizorul contracte de vânzare-cumpărare şi livrare a bunurilor oferite pe platforma boutiquezlatyro.com;
 • Să efectueze orice fel de plăţi în legătură cu contractele încheiate prin platforma boutiquezlatyro.com inclusiv prin mijloace electronice de plată.
 • Să primească informaţii despre mărfurile noi oferite de Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com;
 • Să efectueze declaraţii electronice în legătură cu încheierea sau aducerea la îndeplinire a contractelor cu Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com prin interfaţa paginii pe  boutiquezlatyro.com accesibilă pe Internet;
 • Să fie înştiinţaţi despre drepturile lor prevăzute de lege, predominant prin interfaţa platformei boutiquezlatyro.com pe Internet;
 • Să-şi exercite dreptul la refuz în situaţiile în care acesta este aplicabil, conform Legii pentru protecţia consumatorilor.

Art. 4. Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com organizează livrarea bunurilor şi garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege acţionând cu bună credinţă, aplicând criteriile şi condiţiile acceptate în practică, în dreptul din domeniul consumului sau comerţului;

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul pe platforma  boutiquezlatyro.com un contract de vânzare-cumpărare de bunuri/produse, la adresa boutiquezlatyro.com Contractul se încheie în limba română și este stocat în baza de date a furnizorului pe platformă.

(2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri/produse încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul de pe platforma boutiquezlatyro.com se obligă să organizeze livrarea şi transferul proprietăţii către Utilizator a bunurilor solicitate de cel din urmă prin interfaţa platformei. Utilizatorii au dreptul să modifice erorile apărute în cadrul introducerii informaţiilor eronate nu mai târziu de trimiterea solicitării pentru încheierea contractului către Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com  o remuneraţie pentru bunurile/produsele livrate, în conformitate cu condiţiile stabilite pe platforma boutiquezlatyro.com şi în conformitate cu prezentele condiţii generale. Remuneraţia este în cuantumul preţului anunţat pe platforma boutiquezlatyro.com.

Art. 6. (1) Utilizatorul şi Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com sunt de acord că toate declaraţiile făcute între ei în legătură cu încheierea şi aducerea la îndeplinire a contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute pe cale electronică şi prin declaraţii electronice în sensul Legii privind documentul electronic şi semnătura electronică şi conform Legea privind comerţul electronic.

(2) Se presupune că declaraţiile electronice făcute de către Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele menţionate în datele puse la dispoziţie de către Utilizator în momentul efectuării înregistrării, în situaţia în care Utilizatorul a introdus numele şi parola de acces respective.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZATOR ÎN SENSUL LEGII PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile prezentei secţiuni nr. VII din aceste Condiţii generale se vor aplica numai Utilizatorilor pentru care potrivit datelor oferite la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea la boutiquezlatyro.com, se poate trage concluzia că sunt consumatori în sensul Legii privind protecţia consumatorilor, în sensul Legii privind comerţul electronic şi/sau în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului european şi a Consiliului din 25.10.2011.

Art. 14. (1) Caracteristicile de bază ale produselor oferite de către Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com sunt definite pe profilul fiecărui produs de pe platforma boutiquezlatyro.com.

(2) Preţul produselor cu toate taxele şi impozitele incluse va fi stabilit de către Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com în profilul fiecărui produs de pe platforma boutiquezlatyro.com.

(3) Valoarea costurilor poştale sau de transport care nu sunt incluse în preţul produselor va fi stabilit de către Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com şi va fi pus la dispoziţie ca informaţie către Utilizatori la selecţia produselor în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

(4) Modalităţile de plată, de livrare şi de aducere la îndeplinire a contractului vor fi determinate în prezentele condiţii generale şi în informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorului prin mecanismele de pe platforma boutiquezlatyro.com.

(5) Informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorilor în conformitate cu articolul acesta este actuală în momentul vizualizării acesteia pe platforma boutiquezlatyro.com înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toată informaţia prevăzută şi solicitată conform Legii pentru protecţia consumatorilor poate fi pusă la dispoziţie prin interfaţa platformei boutiquezlatyro.com sau prin poşta electronică email.

Art. 15. (1) Consumatorul este de acord că furnizorii de pe platforma boutiquezlatyro.com au dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare şi livrare de bunuri/produse încheiate cu Consumatorul.

(2) Consumatorul alege singur dacă va plăti furnizorului pe platofrma boutiquezlatyro.com preţul pentru livrarea produselor înainte sau în momentul livrării acestora.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Consumatorului este egală cu sau depăşeşte 15 000 RON, plata se va efectua numai printr-un virament sau prin depunere în contul curent al Furnizorului.

Art. 16. (1) Consumatorul are dreptul ca fără să datoreze despăgubire sau penalităţi şi fără să menţioneze un motiv anume, să renunţe la contractul încheiat în termen de 14 de zile începând din data primirii bunurilor de către Furnizor prin formularul unic de renunţare la contract, formular ce poate fi descărcat de pe pagina Furnizorului din platforma boutiquezlatyro.com la adresa Exercită-ţi drepturile!. şi în Anexa nr. 1 la aceste condiţii generale. Informaţiile cu privire la exercitarea dreptului la refuz este accesibilă la Exercită-ţi drepturile! şi în Anexa nr. 2 la aceste condiţii generale.

(2) Dreptul la renunţare prevăzut de alin. 1 nu va fi aplicat în următoarele cazuri:

 • pentru livrarea de bunuri perfecţionate la comanda utilizatorului sau în conformitate cu solicitările sale individuale;
 • pentru livrarea de bunuri care prin natura lor pot suferi de reducerea calităţii sau sunt uşor perisabile;
 • pentru livrarea bunurilor sigilate care sunt desigilate după livrare şi nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau de protecţia sănătăţii;
 • pentru livrarea bunurilor care după livrare şi din cauza naturii lor s-au amestecat cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
 • pentru livrarea înregistrărilor audio sau video sigilate sau a soft-ului sigilat pentru PC-uri care au fost desigilate după livrare, inclusiv coduri de activare a anumitor licenţe de soft, funcţii în soft sau mijloace virtuale de plată.
 • pentru livrarea de ziare, reviste sau alte materiale cu caracter periodic, cu excepţia contractelor de abonament pentru livrarea acestor ediţii;

(3) În situaţia în care furnizorul de pe platforma boutiquezlatyro.com nu şi-a adus la îndeplinire obligaţiile referitoare la punerea la dispoziţie a informaţiilor stabilite în Legea pentru protecţia utilizatorilor, Consumatorul are dreptul să renunţe la contractul încheiat cu acesta în termen de până la un an de zile şi 14 zile începând din data primirii bunurilor. În situaţia în care informaţia este pusă la dispoziţia utilizatorului în termenul de renunţare, cel din urmă începe să curgă din data punerii la dispoziţie a informaţiei. Utilizatorul are dreptul să-şi exprime dreptul la renunţare conform prezentului articol în mod direct la Furnizor prin formularul unic de renunţare de contract accesibil pe pagina web a Furnizorului de pe platforma boutiquezlatyro.com la adresa indicată în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii generale.

(4) În momentul în care Utilizatorul şi-a exercitat dreptul la renunţare la distanţă la contract sau la renunţare la contract în afara obiectului comercial, Furnizorul va restitui toate sumele primite de către utilizator, inclusiv cheltuielile de livrare, fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 14 zile începând din data la care a fost înştiinţat privind hotărârea utilizatorului să renunţe la contract. Furnizorul va restitui sumele primite folosind unul şi acelaşi mijloc de plată pe care l-a folosit şi utilizatorul pentru prima tranzacţie, cu excepţia situaţiei în care utilizatorul şi-a exprimat explicit consimţământul pentru folosirea unui alt mijloc de plată şi în condiţia în care acest lucru nu este legat de cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

(5) La exercitarea dreptului la renunţare, cheltuielile ocazionate de returul produselor livrate vor fi deduse din sumele de rambursat conform art. 4, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul organizează singur şi pe cheltuiala sa returnarea produselor. Furnizorul nu are obligaţia să restituie nici cheltuielile suplimentare ocazionate de livrarea bunurilor, în situaţia în care utilizatorul a selectat în mod explicit o modalitate de livrare ce diferă de livrarea cea mai ieftină, standard, oferită de către Furnizor.

(6) Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de Furnizor din platformă şi să asigure păstrarea calităţii şi siguranţei acestora pe durata termenului prevăzut de alin. 1.

(7) Utilizatorul îşi poate exercita dreptul la renunţare la contractul încheiat cu Furnizorul, prin trimiterea unei declaraţii scrise către Furnizor prin formularul standard de renunţare la contract, formular ce este disponibil la adresa:  {turms_url} pe platforma boutiquezlatyro.com în Anexa nr. 1 la prezentele Condiţii generale.

(8) În momentul în care furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com nu a propus să strângă singur bunurile, acesta poate amâna plata sumelor către utilizator până în momentul în care va primi bunurile sau până în momentul în care Utilizatorul nu pune la dispoziţie o dovadă că a trimis bunurile înapoi în funcţie de care dintre cele două evenimente are loc primul.

(10) Indiferent de ipotezele enumerate mai sus, Utilizatorul se obligă să returneze produsele în aspect comercial corespunzător şi care permite vânzarea ulterioară a produselor, cu excepţia situaţiei în care desfacerea ambalajului produselor nu rezultă în afectarea semnificativă a aspectului comercial al produsului, precum dar fără a se limita la - cutie distrusă, ambalaje vidate şi alte cazuri asemănătoare. În cazul în care aspectul comercial al bunurilor este înrăutăţit, Furnizorul are dreptul ca la discreţia sa să refuze acceptarea renunţării la contract sau să calculeze în sarcina Utilizatorului cheltuielile de readucere a bunului la aspectul comercial bun.

(11) În cazul în care se va exercita dreptul la renunţare în condiţiile prezentului articol, se consideră că Consumatorul şi-a exercitat dreptul la renunţare în privinţa conţinutului - bonus care vine împreună cu marfa.

Art. 17. (1) Termenul de livrare a bunurilor este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu utilizatorul respectiv prin site-ul web al Furnizorului de pe platforma boutiquezlatyro.com.

În cazul în care Utilizatorul şi Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al bunurilor va fi de 30 de zile calendaristice, începând din data următoare celei în care utilizatorul a plasat comanda către Furnizor prin site-ul web al furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com.

(3) În cazul în care Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com nu va putea onora contractul din cauza faptului că nu are pe stoc produsele comandate, acesta se obligă să-l înştiinţeze pe Consumator despre acest lucru şi să restituie sumele plătite de cel din urmă.

Art. 18. Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com se obligă să respecte toate prevederile stabilite de legislaţia română privind etichetarea, publicitatea şi vânzarea pentru suplimentelor alimentare.

VIII. ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com poate organiza livrarea şi predarea produselor către Utilizator prin curier, în termenul stabilit la încheierea contractului.

(2) În cazul în care termenul prevăzut în alin. 1 nu este stabilit în mod explicit între părţi la încheierea contractului, Furnizorul organizează livrarea şi predarea într-un termen rezonabil.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să vizualizeze produsele în momentul livrării şi predării acestora şi în cazul în care acestea nu corespund cerinţelor să înştiinţeze despre acest fapt de îndată Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu-l va înştiinţa pe Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com conform alin. 1, produsele se vor considera a fi recepţionate şi aprobate ca fiind corespunzătoare prevederilor, cu excepţia cazurilor de vicii ascunse.

Art. 21. Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com nu este obligat să asigure service-ul necesar pentru mentenanţa produselor.

Art. 22. Cu privire la cazurile nereglementate prin prezentul capitol, se vor aplica prevederile pentru vânzarea comercială stipulate de Codul Comercial şi de Legea privind protecţia consumatorilor.

 • PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pe care o puteți accesa aici Politica de confidenţialitate

(2) Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori sunt supuse protecției conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal și conform Regulamentului general 2016/679, Furnizorul prelucrându-le în scopurile și în termenele prevăzute de Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(3) La exprimarea acordului Utilizatorului cu politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informații sau să acceseze informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului în scopurile și termenele detaliate exhaustiv în politică respectivă. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate stoca informații sau poate accesa informațiile stocate în dispozitivele finale ale Utilizatorilor și din motive altele decât cele specificate în Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com are dreptul să trimită oricând mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv buletin on-line sau oferte de achiziţie de bunuri, pe perioada existenţei profilului Utilizatorului sau Consumatorului în magazinul electronic al Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com.

(5) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com are dreptul să strângă, să stocheze şi să prelucreze date despre comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului manifestat în timpul folosirii magazinului electronic al Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com. Utilizatorul are dreptul să se opună stocării și accesului la informațiile stipulate în alin. 3 în modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Art. 24. (1) În orice moment Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze şi să certifice autenticitate oricăror date declarate în timpul şi în procesul înregistrării - circumstanţe şi date cu caracter personal.

(2) În cazul în care, dintr-un oarecare motiv, Utilizatorul a uitat sau şi-a pierdut numele de utilizator şi parola, Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com are dreptul să aplice politica anunţată "Procedură pentru nume de utilizator sau parolă pierdute sau uitate", accesibilă la adresa: boutiquezlatyro.com

 • MODIFICARE ŞI ACCES LA CONDIŢIILE GENERALE

Art. 25. (1) Aceste condiţii generale pot fi modificate de către Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com, fapt despre care cel din urmă îi va înştiinţa pe toţi Utilizatorii înregistraţi, în modalitatea potrivită.

(2) Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com şi Utilizatorul sunt de acord că fiecare completare şi modificare a acestor condiţii generale va produce efecte cu privire la Utilizator într-unul dintre următoarele cazuri:

А) după înştiinţarea expllicită de către Furnizor pe platforma boutiquezlatyro.com şi în cazul în care Utilizatorul nu va declara în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale;

 1. B) după publicarea lor pe site-ul Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com şi în cazul în care Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale;
 2. C) prin acceptarea explicită de către Utilizator prin profilul lui pe site-ul Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com.

(3) Utilizatorul este de acord că toate declaraţiile Furnizorului pe platforma boutiquezlatyro.com, în legătură cu modificarea acestor condiţii generale vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că scrisorile electronice trimise în conformitate cu articolul acesta nu este necesar să fie semnate cu semnătură digitală pentru a produce efecte în privinţa sa.

Art. 26. Furnizorul va publica aceste condiţii generale la adresa {terms_rul} împreună cu toate completările şi modificările ale acestora.

 • REZILIERE

Art. 27. Prezentele condiţii generale şi contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma boutiquezlatyro.com vor fi reziliate în următoarele cazuri:

 • În cazul lichidării şi intrării în insolvenţă a uneia dintre părţile contractuale;
 • prin acordul comun al părţilor, exprimat în formă scrisă;
 • în cazul în care există imposibilitate obiectivă a uneia dintre părţile contractuale să-şi aducă la îndeplinire obligaţiile;
 • în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către organele statului;
 • în cazul în care înregistrarea Utilizatorului la platforma boutiquezlatyro.com va fi radiată. În cazul acesta contractele încheiate dar neaduse la îndeplinire pentru vânzare-cumpărare, vor rămâne în vigoare şi sunt executabile;

Art. 28. Furnizorul are dreptul ca oricând, la discreţia sa, fără să trimită preaviz şi fără să datoreze despăgubire să rezilieze unilateral contractul acesta, în cazul în care constată că Utilizatorul foloseşte platforma boutiquezlatyro.com cu încălcarea acestor condiţii generale, legislaţiei Româneiei, bunelor moravuri şi practicii în comerţul electronic.

XII. RĂSPUNDERE

Art. 29. Utilizatorul se obligă să-i despăgubească şi să-i elibereze de răspundere pe furnizorii pe platforma boutiquezlatyro.com şi pe Furnizor în cazul litigiilor şi acţiunilor în judecată ale terţilor (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele, prejudiciile şi cheltuielile (inclusiv onorarii avocaţi şi cheltuieli de judecată) ce decurg din sau în legătură cu 1) încălcarea oricăreia dintre obligațiile din prezentul contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, drepturi de difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transfer neautorizat către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pentru termenul și în condițiile contractului și (4) declararea incorectă a prezenței sau absenței calității de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului.

Art. 30. Furnizorul nu se face responsabil în caz fortuit, de forţă majoră, de evenimente întâmplătoare, probleme în Internet, tehnice sau alte motive obiective inclusv şi acte normative ale organelor de stat competente.

Art. 31. (1) Furnizorul nu se face responsabil pentru daune şi prejudicii cauzate de către Utilizator terţilor.

(2) Furnizorul nu se face responsabil pentru daune materiale sau morale care rezultă din profiturile pierdute sau daunele suferite de Utilizator în cursul utilizării sau ne-utilizării boutiquezlatyro.com și încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu se face responsabil pentru perioada în care platforma nu a fost accesibilă din cauza forței majore.

(4) Furnizorul nu se face responsabil pentru daunele cauzate de comentarii, opinii și publicații sub produsele de pe platformă, știri și articole ale platformei boutiquezlatyro.com.

Art. 32. (1) Furnizorul nu se face responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și, prin urmare, a pierderii informațiilor, diseminarea informațiilor, accesul la informații, limitarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu se face responsabil în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, furnizarea accesului la informații, pierderea sau modificarea datelor care rezultă din legitimarea falsă a unei terțe părți, care pretinde a fi persoana Utilizatorului, dacă poate fi apreciat din circumstanțe că persoana respectivă este una şi aceeaşi cu Utilizatorul.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul pe Platforma sitenboutiquezlatyro.com me.cloudcart.net se obligă să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să păstreze secretele comerciale, care le-au devenit disponibile pe parcursul aducerii la îndeplinire a contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă să nu facă disponibilă publicului corespondența scrisă sau verbală purtată între aceștia în timpul și după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței înseamnă divulgarea în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc.

Art. 34. În cazul unei divergenţe între acești Termeni și condiții generale într-un acord special între Furnizor în platforma boutiquezlatyro.com și Utilizator, clauzele contractului special vor prevala.

Art. 35. Eventuala nulitate a uneia dintre prevederile prezentelor Condiţii generale nu va rezulta în nulitatea acestui contract, în totalitatea sa.

Art. 36. Pentru problemele nereglementate prin prezentul contract şi legate de executarea şi interpretarea sa, se va aplica legislaţia României.

Art. 37. Prezentele Condiţii generale produc efecte pentru toţi Utilizatorii boutiquezlatyro.com.

Anexa nr. 1 - Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunţare la contract:

 

Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunţare la contract:

 

(completaţi şi trimiteţi prezentul formular numai în cazul în care doriţi să renunţaţi la contract)

 

– Către (ZLATI STIL-75 EOOD, Bulgaria, Chepelare, 4850, str. Vazrazdane nr. 3, zlati.style@gmail.com):

- Prin prezenta vă înştiinţez/vă înştiinţăm* că renunţ/renunţăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziţia următorului /următoarelor produs/produse*, pentru prestarea următorului serviciu/servicii*:

- Comandat la data de* / primit la data de*

- Numele utilizatorului/utilizatorilor

- Adresa utilizatorului/utilizatorilor

– Semnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul în care formularul acesta este pe hârtie)

– Data

------------------------------------------------------

* Datele care nu sunt necesare vor fi tăiate.

Anexa nr. 2 - Informaţii privind exercitarea dreptului la renunţare la contract:

Informaţii privind exercitarea dreptului la renunţare la contract:

Instrucțiuni standard de renunțare:

 • Dreptul de retragere din contractul la distanță sau în afara punctului comercial.
 • Aveţi dreptul să renunţaţi la prezentul contract fără să iteraţi motive pentru acest lucru, în termen de 14 zile.
 • Perioada de renunţare este de 14 de zile de la data la care dvs. sau un terț, altul decât transportatorul și desemnat de dvs., ați intrat în posesia produselor.
 • Pentru a vă exercita dreptul de renunţare, trebuie să ne înştiinţaţi luănd legătura cu noi prin datele de contact furnizate pe boutiquezlatyro.com și trebuie să ne declaraţi decizia Dvs. de a vă retrage din contract cu o cerere fără ambiguitate (ex.: o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
 • Puteți utiliza formularul standard de renunțare furnizat, dar acesta este opțional. Puteți, de asemenea, să completați și să trimiteți electronic formularul standard de renunțare sau altă cerere de renunțare fără ambiguitate pe site-ul nostru boutiquezlatyro.com. Dacă folosiţi această opțiune, vă vom trimite imediat un mesaj de confirmare pe suport durabil (cum ar fi e-mail) pentru a confirma primirea renunţării.
 • Pentru a respecta perioada de renunţare la contract, este suficient să trimiteți mesajul dvs. cu privire la exercitarea dreptului de renunţare la contract înainte de expirarea perioadei de renunţare.

 

 • Efectele renunţării.
 • Dacă renunțați la acest acord, vă vom rambursa toate plățile primite, inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare asociate cu metoda de expediere aleasă, alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 de zile de la data la care ne informați cu privire la decizia dvs. de a renunţa la prezentul Acord. Vom efectua restituirea banilor în contul dvs. bancar, caz în care această rambursare nu va fi asociată cu niciun cost pentru dumneavoastră.
 • Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea produselor înapoi sau până când nu ne furnizați dovada că ați trimis produsele înapoi, oricare dintre acestea se produce mai întâi.
 • Dvs. trebuie să suportați costul direct al returnării mărfii. Se preconizează că cheltuielile nu vor depăşi cu aproximaţie suma de livrare sau serviciul standard de curierat.
 • Dvs. răspundeţi numai pentru reducerea valorii bunurilor în urma încercării verificării acestora diferit de cea necesară pentru constatarea naturii lor, caracteristicilor şi buna lor funcţionare.

Informaţii suplimentare pentru utilizatori găsiţi pe: boutiquezlatyro.com

Compara produse